Robert Pennekamp

Kopstuk; assemblage/beeld op sokkel

Robert Pennekamp maakt schilderijen, beelden, collages en installaties. De beelden zijn assemblages van gevonden voorwerpen waarvan een ander beeld is gemaakt. In de beelden zijn paspoppen, speelgoed, gebruiksvoorwerpen en allerlei andere objecten uit de feestwinkel verwerkt.

De schilderijen zijn abstract expressief. Ze zijn in verschillende lagen over elkaar heen ontstaan. Vaak zijn er figuratieve elementen in te ontdekken, hoe langer je kijkt hoe meer je ziet. Door de open interpretatie, dat ze op meerdere manieren uit te leggen zijn en door de titels blijven ze boeien. “Voor mij is dat het criterium. Het moet voor mijzelf spannend en boeiend blijven, pas dan is een schilderij ‘af’ en mag het schilderij zijn weg vinden naar de buiten wereld” aldus Robert. Veel schilderijen worden verhuurd en verkocht aan bedrijven en particulieren, ook het huren van schilderijen behoort tot de mogelijkheden.

 

 

Kijk voor meer beelden en schilderijen naar de website: www.robertpennekamp.nl of maak geheel vrijblijvend met Robert een afspraak voor een atelierbezoek.

Tijdens de opening van Stedelijk IJburg zullen de pilot filmopnamen van “Gebakken IJburger” gemaakt worden. Robert Pennekamp is daarvan de regisseur en bedenker. Het is een experimentele film, waarbij zowel kunstenaars als IJburgers een rol in spelen. Interesse of meedoen ? Stuur een mailtje naarlrobert@robertpennekamp.nl of kom langs op 9 april vanaf 14.00 uur. Op de website zal ter zijner tijd de pilot te zien zijn.


klik op afbeelding voor vergroting

www.youtube.com/robertpennekamp


PERSBERICHT Brainstormbureau

IJburg, 19 juni 2011

Zondag 26 juni is het de Dag van de Architectuur. Het Amsterdamse programma richt zich op de nieuwste wijk van de stad, IJburg. Deze wijk is gebouwd op hiervoor speciaal aangelegde eilanden en staat bekend om haar variatie in woonmilieus en architectuur. De eerste fase van IJburg is nagenoeg voltooid. Voor de tweede fase is de planontwikkeling nog in volle gang. Op veel plaatsen op IJburg is te zien dat er nog volop gewerkt wordt. In Stedelijk IJburg, een tijdelijke museum- en expositieruimte, vindt een presentatie plaats van toekomstige ontwikkelingen rond architectuur in IJburg. Van 11.00 tot 17.00 uur bent u welkom op Diemerparklaan 79. Onder de noemer “zelfverzonnen” kunt u komen kijken en participeren in komende projecten.

Grote parkeergarage op IJburg?
Tijdens de Dag van de Architectuur wordt ingespeeld op de toekomstige parkeerproblematiek. Door het grotere aantal huishoudens met twee auto’s is de parkeerbehoefte te laag ingeschat. Mede door de grotere hoeveelheid winkels en de bereikbaarheid daarvan te garanderen dient er genoeg parkeermogelijkheid zijn. Plannen voor een nieuwe parkeergarage zijn in voorbereiding.
In Stedelijk IJburg zal een maquette van de nieuwe geplande parkeergarage te zien zijn. Het is een kunstzinnig ontwerp in goud met vele abstracte ronde vormen, met tien etages. In contrast met economisch stedelijke “recht toe recht aan” bouwstijl zal dit een welkome aanvulling zijn. Een voorzichtige schatting van de kosten voor de parkeergarage ligt op 50 tot 60 miljoen. De maquette dient ter informatie en als beginpunt voor het moment van inspraak. Draagvlak voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen is van belang. U wordt uitdrukkelijk gevraagd te reageren. Vermoedelijk wordt een deel van kosten voor de ontwikkeling van de parkeergarage uit verhoging van de parkeergelden uit IJburg betaald.

Verbetering autoverkeer en doorstroming IJburglaan
Voorzien is dat door de grote hoeveelheid auto’s slechte doorstroming en te weinig parkeerplekken zijn. Mogelijke opties zijn verbreding van de IJburglaan of verlegging van de trambaan.
Juist het kruizen van de tram over de autobaan blijkt tot gevaarlijke situaties en oponthoud te leiden en een voortdurende bron van ergernis te zijn. De toenmalige wethouder Ruimtelijke Ordening heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt in het Stedenbouwkundig plan. Of zijn excuses zijn aangeboden doet niet ter zake, maar de fout moet worden rechtgezet.

Voor verdere informatie kunt u terecht op Stedelijk IJburg tijdens de Dag van De Architectuur op zondag 26 juni van 11.00 tot 17.00 uur. Tevens kunt u de expositie van beeldend kunstenaars bekijken met hun visie op architectuur in IJburg. Kunstenaars zijn: Jannemarije Bartlema, Anne-M. Bonte, Rens Bouma, Martijn van den Dobbelsteen, Rob van Wijgaarden, Ralf Westerhof, Joost Pothast, Marieke Martijn, Pia van Velde en Robert Pennekamp.

u kunt dit bericht ook lezen op:
www.brainstormbureau.nl/parkeergarage_ijburg.html


Share
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Hyves
  • LinkedIn